Fat injection

מילוי שומן הוא הליך כירורגי אסתטי המורכב מביצוע העברת תאי שומן בגופו של המטופל בכדי למלא או להגביר את חוסר הנפח. מילוי שומן הוא טכניקה של ניתוחים קוסמטיים בשדיים המאפשרת להשיג תוצאה מתמשכת וטבעית עם צלקות כמעט בלתי נראות. מילוי שומן תוצאה: טבעי לאחר חודש – תוצאה סופית בין 6 חודשים לשנה. הרדמה: הרדמה מקומית …